Ostatní pojištění od BNP Paribas Cardif

   

BNP Paribas Cardif se zaměřuje na pojištění pro bankovní domy – pojištění pravidelných výdajů, pojištění dluhu GAP, pojištění prodloužené záruky.

Pojištění pravidelných výdajů

Pojištění pravidelných výdajů umožní chránit se před nepředvídatelnými životními událostmi, které by mohly ohrozit rodinný rozpočet. Je především určeno na zajištění pravidelných měsíčních výdajů klienta, například za elektrickou energii, plyn, vodu a podobně.

Nejčastěji je tento produkt pro klienty navázán na bankovní účet nebo platební kartu. Rozlišují se dvě varianty tohoto pojištění. Soubor pojištění A chrání před pracovní neschopností, invaliditou 3. stupně a v případě smrti. Soubor B navíc chrání i při ztrátě zaměstnání. Pojistné plnění je u tohoto produktu vždy neúčelové, takže záleží pouze na klientovi, jakým způsobem vyplacenou částku využije.

Pojištění dluhu GAP

Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné plnění v případě finanční ztráty pojištěného v důsledku odcizení vozidla, totální škody na vozidle nebo živelní události. Rozlišuje se ztráta vozidla v prvním roce a ve druhém roce pojištění, liší se limitem plnění (snížila se mezitím cena vozidla).

Pojistné plnění je u BNP Paribas stanoveno na 20 % z obecné ceny vozidla podle systému TAXexpert, maximálně však může jít o rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho obecnou cenou, nebo obecná cena vozidla k datu vzniku pojistné události, nebo 200 tisíc korun.

Pojištění prodloužené záruky

Kryje finanční ztrátu způsobenou elektrickou, elektronickou nebo mechanickou nefunkčností v období takzvané prodloužené záruky. Pojištění se vztahuje k výrobkům černé (televize, DVD přehrávače, fotoaparáty, autorádia) i bílé techniky (lednice, pračka, myčka, vysavač, žehlička).

S tímto pojištěním se můžete nejčastěji setkat při vydání platebních karet v některých spolupracujících bankách. Díky Pojištění prodloužené záruky pak máte své zboží pojištěno o jeden, dva nebo až tři roky nad rámec zákonné dvouleté záruční lhůty. Když v tomto prodlouženém období záruky dojde k poruše výrobku, pojišťovna klientovi proplácí náklady na opravu, případně i takzvanou časovou cenu věci, pokud už je výrobek neopravitelný nebo by se oprava nevyplatila (přesáhla by zbytkovou cenu výrobku).

Informace aktuální k 28.5.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>