Životní pojištění od pojišťovny Axa

   

Pojišťovna AXA nabízí osm druhů pojištění osob. Kromě několika investičních životních pojištění sem řadíme i pojištění úrazové a nemocenské.

Investiční životní pojištění Kumulatif Life

Kumulativ Life je investiční životní pojištění unikátní možností, jak být kvalitně pojištěn a zároveň investovat své finanční prostředky do podílových fondů. Kombinací čtyř exkluzivních fondů, jež vznikly pouze pro tento produkt a bonusem za věrnost váš výnos každým rokem (od 4. roku) roste. U pojištění Kumulatif Life Klasik o 1%, u pojištění Kumulatif Life Plus se úroky sčítají.

Investiční životní pojištění Comfort plus

Při investování pod patronací AXA si současně můžete vybrat připojištění pro případ smrti, pro případ úrazu, invalidity nebo závažných onemocnění. S investičním životním pojištěním můžete investovat různými způsoby, s garantovaným ročním zhodnocením 2, 4% ročně či s vlastní investiční strategií.

Investiční životní pojištění Medvídek

Jde o způsob jak chránit své dítě před nečekanými životními situacemi a zároveň zabezpečit jeho budoucnost kapitálem. Vaše dítě můžete chránit pro případ rizik trvalého tělesného poškození následkem úrazu, smrti následkem úrazu nebo získáte výhodu denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu. V případě tragické události rodičů pojištění nezaniká a až do ukončení sjednaného pojištění hradí pojistné pojišťovna v plné výši.

Rodinné úrazové pojištění

Každý člen vaší rodiny nebo příbuzný si může libovolně zkombinovat různé typy pojistné ochrany. Dejte pocit bezpečí sobě i svým nejbližším. Rodinné úrazové pojištění zvládne pojistit hned několik lidí najednou, stejně tak dospělé osoby, které nejsou v příbuzenském vztahu. Současně získáte a ž 35% slevu na dětské pojistné a až 25% slevu při větším počtu pojištěných.

Tradiční rodinné pojištění

Jedná se o často používanou formu kapitálového pojištění, která zahrnuje zajištění pro stáří, ale i zajištění celé rodiny. Jelikož součástí tohoto pojištění není spoření, platíte velmi malé pojistné, ale současně získáte zabezpečení na vysokou pojistnou částku.

Rodina Balance

Investiční životní pojištění Balance Komodity II vám zaručuje bezpečný způsob investování s potenciálně zajímavým zhodnocením, a navíc i připojištění pro případ smrti následkem úrazu na 8 let, po které životní pojištění trvá . V případě smrti AXA vyplácí obmyšlené osobě aktuální hodnotu vaší investice zvýšenou o 50 %, maximálně však o 500 000 Kč. Ani při nepříznivém vývoji indexů nepřijdete o vložené investice. Po uplynutí pojištění jsou vám vaše prostředky vráceny.

Úrazové pojištění

V případě zlomené ruky, ale třeba i trvalého tělesného postižení následkem úrazu či nešťastné události, zajišťuje úrazové pojištění, abyste nezůstali zcela bez prostředků. V úrazovém pojištění od AXA získáte jistotu a ochranu vašich blízkých. AXA nabízí šest variant úrazového pojištění: denní odškodné za dobu nezbytného léčení drobného úrazu, odškodné při ošetřování dítěte, odškodné v případě smrti následkem úrazu aj.

Pojištění pro případ nemoci

S pojištěním denní dávky při pracovní neschopnosti si zajistíte stálý příjem a s lehkostí překlenete potíže s finančním rozdílem, který při čerpání dlouhodobé nemocenské běžně nastává, a to jak při hospitalizaci, tak při pracovní neschopnosti. Navíc si můžete vybrat, od kterého dne chcete denní dávku vyplácet. Na výběr máte plnění od 15. dne a od 29. dne.

 

Informace aktuální k 16.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?