Domov s Axa

   

Pojišťovna Axa nabízí pojištění bydlení pod názvem Domov s Axa. Poskytuje v něm pojištění nemovitosti zkolaudované i ve výstavbě, odpovědnost vlastníka nemovitosti či členů domácnosti za škody již v ceně pojištění a možnost pojistit vedlejší stavbu samostatně.

Pojištění zahrnuje zaplacení škod při živelních událostech (požár, vichřice, krupobití apod.), vloupáních nebo loupežným přepadeních, vandalismu, poškozeným potrubím a povodní či záplavou. Novinkou je i uhrazení škod, které vzniknou zkratem, rozbitím skla, nepřímým úderem blesku, přepětím nebo zatečením srážek (to už za příplatek).

AXA nabízí i pomoc při řešení sporů například po nákupu vybavení vaší domácnosti a následných reklamacích a také spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony).

Informace aktuální k 9.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>