Životní pojištění Allianz

  Mám zájem  

Allianz nabízí tři základní druhy pojištění osob - Rytmus, Pro ženy a Pastelka.

Rytmus je životní pojištění dle rytmu vašeho života. Jde o finanční produkt, který přináší kromě atraktivních investičních příležitostí také finanční jistoty pro celou rodinu tím, že současně dokáže pojistit oba partnery a jejich děti.

Pro ženy je připojištění, které řeší závažná ženská onemocnění, ale i operace. Současně bude klientka pojištěna i na možné těhotenské, porodní a poporodní komplikace. Premiérově na českém trhu pojišťuje i závažné zdravotní stavy narozeného dítěte. V závislosti na diagnóze je vyplacen až pětinásobek sjednané pojistné částky.

Pastelka je pojištění pro děti, které umožňuje pojistit až 4 děti a až 2 dospělé osoby jednou pojistnou smlouvou. Základem je investiční životní pojištění dětí, ke kterému lze volitelně sjednat až 8 různých připojištění. Můžete si sjednat i volitelná připojištění, jako je úrazové pojištění, pro případ pobytu dítěte v nemocnici, pro případ závažných onemocnění, baby pořipojištění kvůli léčebným výlohám v zahraničí a připojištění zproštění od placení pojistného pro případ trvalé invalidity nebo těžkého zdravotního pojištění.

Allianz kapitálové pojištění je flexibilní životní pojištění s řadou atraktivních připojištění. Spojuje zajištění finančních prostředků pro budoucnost s kompletní pojistnou ochranou. Výhodou je možnost daňových odpočtů a příspěvků vašeho zaměstnavatele. I k němu si můžete sjednat úrazové pojištění a připojištění pro případ vážných onemocnění a smrti.

Informace aktuální k 7.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?