Pojištění majetku od Allianz pojišťovny

  Mám zájem  

Allianz poskytuje pět základních pojištění majetku - nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti za škodu, ale také plavidel, letadel a leteckých modelů.

Pojištění nemovitosti

Rodinné domy nebo byty jsou stále vystaveny riziku poškození. Allianz pojišťovna nabízí variabilitu pojištění, pojistné plnění při poškození nemovitosti v nových cenách, kdy není sníženo o opotřebení nebo slevu až 30 % za bezeškodní průběh - 5 % za každý rok. Máte zde i možnost uplatnění slevy za bezeškodní průběh za předchozí pojištění již při sjednání pojištění (až 30 %). Zdarma jsou asistenční služby Home Assistance až do výše 8 000 Kč ročně. Novinkou je, že zvýhodněná sazba pro nemovitosti ve výstavbě se poskytuje po dobu 5 let.

Pojištění domácnosti

Neustále stoupá hodnota bytů i jejich vybavení. U Allianz získáváte pojistné plnění převážně v nových cenách (není sníženo o opotřebení) - u varianty Exkluziv jsou nové ceny vždy.

Můžete získat slevu 10 % při sjednání s pojištěním domácnosti, slevu až 30 % za bezeškodní průběh - 5 % za každý rok. Zdarma jsou asistenční služby Home Assistance až do výše 8 000 Kč ročně. Novinkou je možnost pojištění movitých věcí umístěných v samostatně stojící garáži, kryty mohou být i škody na vybraných věcech umístěných ve společných prostorách domu či v prostoru uzamčeného automobilu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti představuje ideální řešení v případě nečekané nepozornosti nebo špatného kroku. Je možné se nechat pojistit proti škodám na majetku, škodám na zdraví a usmrcení nebo povinnosti zaplatit regresívní náhradu škody zdravotní pojišťovně. Opět se podle výše plnění rozlišují u Allianz varianty Normal, Optimal a Exkluziv.

Pojištění ve variantě Bytové domy se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z výkonu vlastnictví k bytovému domu v limitu volitelně od 1 mil. Kč do 20 mil. Kč. Týká se provozu zařízení bytového domu, svépomocného provádění drobných stavebních prací nebo povinnosti uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou (do 1 000 000 Kč).

Pojištění ve variantě Rekreační objekty se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z výkonu vlastnictví rekreačně obývané nemovitosti v limitu volitelně 500 tis. Kč nebo 1 mil. Kč.

Pojištění plavidel

Pojištění plavidel vám zajistí komplexní ochranu pro případ poškození nebo zničení rekreačního plavidla a zároveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. Je možné pojistit také propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla. Můžete plavidlo pojistit proti havárii, ztroskotání nebo potopení, živelní události, odcizení nebo vandalismu.

Pojištění odpovědnosti smíte sjednat i krátkodobě na několik měsíců a to i při pronájmu lodi. Při cestě do ciziny požádejte o vydání modré karty - potvrzení o pojištění odpovědnosti v angličtině. V případě sjednání pojištění plavidel pro Evropu a Středozemní moře se smlouva vztahuje i na škody způsobené dopravní nehodou při pozemní přepravě.

Pojištění letadel a leteckých modelů

U Allianz si můžete sjednat i pojištění letadel, které platí pro všechny druhy motorových a bezmotorových letadel, horkovzdušné balóny a vzducholodě. Havarijní pojištění letadel je u Allianz stejné jako havarijní pojištění motorových vozidel v silničním provozu. Ve variantě Allrisk tak zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Pojištění se sjednává pro provoz na území a ve vzdušném prostoru České republiky. V případě provozování letadla i v zahraničí lze sjednat toto pojištění na limity požadované zákony příslušného státu.

Asistenční služby

Allianz vám poskytne rychlou technickou pomoc v případě poškození majetku až do výše 8 tisíc korun za rok. Součástí jsou takzvané Urgentní služby, které vám zajistí rychlou technickou pohotovostní službu instalatéra, sklenáře, zámečníka, elektrikáře, topenáře nebo pokrývače. Novinkou je služba Modré stránky Allianz, kde vám na čísle 800 170 000 pomohou operátoři Allianz s opravami, rekonstrukcemi nebo stavebními úpravami nemovitosti či bytu.

Informace aktuální k 24.5.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?