Zrušení životního pojištění podle nového Občanského zákoníku

vloženo: 14 / 12 / 2013

  Zrušení životního pojištění podle nového Občanského zákoníku

Jelikož původní občanský zákoník pochází se šedesátých let minulého století, jeho změna byla nutná. Co se týče pojišťovnictví, dochází předně ke změně terminologie a vzniká i nový pojem, tzv. pojistný zájem.

Konkrétně zaniká například pojem lhůta, který bude nahrazen označením „doba". Dále zaniká pojem pojistná událost, nahrazena je pojmem „nahodilá událost krytá pojištěním". Mění se i pojem návrh, označován nově jako „nabídka". A v neposlední řadě je nutno zdůraznit i vznik nového pojmu, kterým je pojistný zájem. Ten bude muset zjistit zprostředkovatel pojištění a smlouva bude opatřena záznamem z jednání, kde bude pojistný zájem zaznamenán. Pokud v průběhu pojištění pojistný zájem pomine, může být pojištění kdykoliv zrušeno (ke dni zániku pojistného zájmu), aniž by bylo nutno čekat na výpovědní lhůtu nebo konkrétní termín.

Jak to vypadá v praxi?

V současné době při vzniku nové pojistné smlouvy bývá pojišťovnou či zprostředkovatelem pojištění informován o podmínkách zániku a zrušení pojištění. Obvykle je to možné v určité lhůtě, která je například omezena několika týdny. Tedy, pojištění můžete zrušit vždy ve výročí pojistné smlouvy a to vždy šest týdnu před tímto výročím vzniku smlouvy. Jindy životní pojištění zrušit nelze.

Samozřejmě, pokud přestaneme mít o pojištění zájem, musíme čekat na toto období a zbytečně dochází k platbě pojistného. Zrušení je ale umožněno i v jiný termín, ale se značnou pokutou nebo sankcí.

Nově po zániku pojistného zájmu

S novým pojmem „pojistný zájem", který jsme si vysvětlili výše, je možné pojištění zrušit ke dni zániku pojistného zájmu. Tedy uvědomili jsme si, že pojištění se nám nevyplatí nebo jej nepotřebujeme, máme právo jej zrušit. A pojišťovny na to musí přistoupit.

Otázka je, jak budou odměňováni finanční poradci, zprostředkovatelé, makléři a prodejci. V současné době jim totiž pojišťovny proplácejí provize, ale klient musí mít pojištění sjednané po určitou lhůtu, a pokud by pojištění zrušil nebo vypověděl, finanční poradce peníze nedostane nebo pokud je již obdržel, musí je navrátit. Nemělo by se jich to týkat, protože pojistný zájem nelze nijak ovlivnit.

Klienti pojišťoven budou více chráněni

Nový občanský zákoník možná přinese v samotném úvodu nedorozumění a zmatky, ale poté, co se nové změny ustálí, by měly mít pozitivní dopad na samotné klienty. Jak je často zdůrazňováno, měli by tak být více chráněni. Nová terminologie, ale i pojetí pojistného zájmu by mělo vznést více přehlednosti do pojišťovnictví pro širokou veřejnost a nemělo by docházet k manipulacím s klientem kvůli jeho neznalosti odborné terminologie. A vyjádření pojišťoven? Až na některé negativní ohlasy se shodly na tom, že se přizpůsobí a rády by na klienty působily důvěryhodněji, tedy změny vítají.