Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2013

vloženo: 10 / 1 / 2013

  Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2013

Také Vás zajímá, kolik si tento rok připlatíme na zdravotním pojištění? Asi nikoho nepřekvapí, že zálohy na pojistné se opět zvýšily. Výše záloh pro osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ, odvozují zdravotní pojišťovny z průměrné mzdy. Průměrnou měsíční mzdu stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a s účinností od 1. ledna 2013 je průměrná měsíční mzda pro rok 2013 spočítána na 25 884 Kč. Kromě výše záloh pro OSVČ je průměrná mzda také důležitá pro výpočet důchodů a nemocenského.

Pokud máte příjmy z podnikání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, ať již hlavní nebo vedlejší, musíte platit zdravotní pojištění. Rozlišujeme pouze to, zda platíte každý měsíc zálohy, či na konci roku doplatíte vypočtenou částku dle ročního přehledu. Pro upřesnění, o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se jedná jen tehdy, pokud jste celý měsíc zaměstnaní a Váš zaměstnavatel odvede pojistné ze mzdy. Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět matematicky vypočítá z všeobecného vyměřovacího základu a daného koeficientu. Konkrétně se vypočítává jako 13,5 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu průměrné měsíční mzdy, tedy 12 942 × 13,5 % = 1747,17 Kč. Po zaokrouhlení zaplatíme tento rok měsíční zálohu na zdravotní pojištění 1748 Kč. To znamená, že oproti roku 2012 se zvýší tato záloha o 51 Kč. Dejte si ale pozor, novou výši zálohy na zdravotní pojištění je nutné zaplatit už za leden, tedy nejpozději 8. února 2013. Zdravotní pojištění si musí platit každý obyvatel ČR, který podniká jako OSVČ.

Ke změně došlo také ve výši záloh na sociální pojištění a to zvýšením o 54 Kč. Výše zálohy na sociální pojištění vychází z dosaženého zisku s tím, že vyměřovacím základem je u OSVČ jeho polovina. Sazba sociálního pojištění je pro letošní rok 29,2 %. Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % čtvrtiny průměrné mzdy tj. z 6471 Kč. Nová výše minimální zálohy na sociální pojištění je po výpočtu pro letošní rok 1890 Kč. Tato se záloha se vždy musí uhradit do 20. dne následujícího měsíce. Pro osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude záloha OSVČ činit 756 Kč při překročení rozhodné částky 62 122 Kč, která je určená zákonem.

Zálohy na nemocenské

Jedinou pozitivní zprávou je, že nejnižší záloha na nemocenské se v příštím roce nezmění. Platit budeme stále 115 Kč. Zálohy na zdravotní pojištění i dobrovolné nemocenské se platí u té pojišťovny, kde jste pojištěni, například vojenská zdravotní pojišťovna nebo VZP pojišťovna. Bohužel dobrovolné nemocenské pojištění si rok od roku platí méně OSVČ. Vedle placení měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění musí každá osoba samostatně výdělečně činná také podávat každý rok daňové přiznání, ve kterém vypočte výši daně, kterou ze svých příjmů musí odvést státu. Každý měsíc tak jako OSVČ budete muset zaplatit celkem o 105 Kč více než v roce 2012. Za celý rok ze svých příjmů vydáte navíc 1260 Kč, což není zanedbatelná částka.