Zálohy na zdravotní pojištění 2014

vloženo: 9 / 10 / 2013

  Zálohy na zdravotní pojištění 2014

Blíží se nový rok, tedy 2014 a tak se již tradičně můžeme těšit na změnu zálohy na zdravotní pojištění. Přestože se cena opět zvedá a placení zdravotního pojištění tak bude opět o něco větší výdaj například z naší mzdy, nemusíme truchlit. Změna totiž nebude nijak extra razantní.

 

Proč dochází ke změně?

Samotným základem pro změnu záloh je průměrná mzda. Jak se zvedá průměrná mzda, tak se zvedají i zálohy na zdravotní pojištění. Proto je nutné tyto zálohy pravidelně měnit, aby nedocházelo k účetním nesrovnalostem, kdy bude průměrná mzda o určité finanční částce neúměrná k výši zálohy za zdravotní pojištění.

Částka zálohy se určuje jednoduchým výpočtem. Použije se všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient. Ten pravidelně stanovuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétní čísla jsou taková. Přepočítací koeficient je 1,0015 a všeobecný vyměřovací základ by měl dosáhnout hodnoty 25 903 Kč. Jelikož tak průměrná mzda za poslední rok stoupla jen mírně, bude mírné i zvýšení zálohy na zdravotní pojištění.

Zdravotní a důchodové pojištění

Minimální zálohu na zdravotní pojištění vypočteme jako 13,5% z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je zde opět průměrná mzda, ale z ní si na placení zdravotního pojištění vezmeme jen polovinu. Jaký je výsledek pro rok 2014? Průměrná mzda je brána jako 25 942 Kč. Počítáme tedy 12 971 x 13,5% = 1751,085 Kč. Konkrétně dojde ke zvýšení o 4 Kč.

Důchodové pojištění se počítá obdobně. Jde o 29,2% jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Na rok 2014 se dostaneme tedy na částku 1890 Kč. Opět tak dochází k minimálnímu navýšení, jen 4 Kč. U osob OSVČ se počítá pojištění jinak. Jako vyměřovací základ se bere polovina dosaženého zisku, z kterého je sazba pojištění 29,2%. Pokud je částka menší než zákonné minimum, bude odvozeno a zaplatíte minimum dané pro konkrétní rok.

Pozitivní informace na konec

Placení zdravotního pojištění sice udělá o pár korun větší výdaje naší peněžence, ale jelikož se obdobný systém používá i pro výpočet důchodů, polepší si tak všichni, kdo jej pobírají. Ovšem je opět třeba podotknout, že nejde o žádnou výraznou změnu.