VZP spustila novou kampaň pro podporu dárcovství krve

vloženo: 18 / 7 / 2012

  VZP spustila novou kampaň pro podporu dárcovství krve

Kampaň Daruj krev s VZP je celostátní projekt. Cílem projektu je zvýšit informovanost a podvědomí stávajících či potencionálních dárců krve. Z výzkumů vyplývá, že 30% obyvatel již někdy v minulosti krev darovala, avšak pouze 8 osob ze 100 ji darovalo opakovaně. Řada dárců vidí jako kámen úrazu nedostatek informací, jež se týkají samotného odběru, nebo chybějící skutečnost, jak může krev pomoci. Strach většinou dále pramení z injekčních stříkaček, ve valné většině z bolesti. Vzhledem k tomu, že ve společnosti panuje všeobecné přesvědčení, že dárcem krve může být pouze zdravý člověk, v kampani VZP zazní přesné znění, jež říká: „dárcem krve může být každý, jehož zdravotní stav je takový, že není ohrožen odběrem krve on, a ani obdarovaný".

Nedílnou součástí projektu je snadná mobilní aplikace Daruj krev s VZP, která je určena pro operační systémy iOS a Android. Aplikace je zdarma ke stažení na portálu Google play či AppStore. Díky aplikaci se dárci dostanou snadno a rychle ke kompletnímu přehledu 79 odběrných míst po ČR, a zároveň získají informace o aktuálním stavu krevních zásob. Aplikace bude sloužit v budoucnu i jako nástroj přímé komunikace mezi transfuzními stanicemi a potencionálními dárci. Nebojte se a přispějte Vaši účastí dobré věci, která může pomoci, v krajním případě i zachránit život.