VZP bude jako první v ČR hradit po novém roce léky pro HIV klienty

vloženo: 2 / 1 / 2018

  VZP bude jako první v ČR hradit po novém roce léky pro HIV klienty

Počet lidí nakažených virem HIV neustále každým rokem roste. Náklady na léčbu této nemoci jsou vysoké jak pro samotné pacienty, tak pro jejich pojišťovny. Dosud však nebyl žádný moderní lék na léčbu HIV hrazen pojišťovnou, a tak nyní přichází Všeobecná zdravotní pojišťovna se změnou.

 

VZP eviduje počet nakažených klientů

Jak sama pojišťovna poukazuje, počet nakažených klientů VZP opět vzrostl. Pojišťovna tak eviduje 1181 nakažených klientů virem HIV (platí k roku 2012), kde je oproti předchozímu roku samozřejmě nárůst. Pojišťovna také poukazuje na to, že přestože dosud nebyl hrazen žádný lék na léčbu, samotná léčba a náklady za rok 2012 dosahovaly hodnoty přes 183 milionů korun.

Právě nyní přichází Všeobecná zdravotní pojištovna s novinkou, kdy bude klientům nakaženým tímto virem hradit moderní lék Stribild. Ten bude hrazen od prvních měsíců roku 2014. Že nejde jen o nějaký obyčejný přípravek dokazuje to, že jej vyrábí renomovaná americká společnost, která odkoupila řadu patentů od našeho výtečného chemika Antonína Holého a to právě i ohledně léčby HIV.

Co je to za lék?

Stribild je lék, který funguje na unikátní bázi. Pokud samotný princip značně zjednodušíme, lze říci, že zabraňuje DNA viru nemoci HIV do DNA hostitele. Tím je zabráněno šíření infekce. Tělo pacienta tak není tolik zatěžováno nemocí a je méně náchylné na nemoci podléhající slabé imunitě pacienta. Bohužel ani tento lék nedokáže nemoc vyléčit a pořád platí riziko přenosu HIV na jiné osoby při kontaminaci krví nebo pohlavním stykem.

Léky se budou předepisovat ve specializovaných AIDS centrech, v České republice je jich celkem sedm. Jak VZP pojišťovna zdůrazňuje, obrovskou výhodou pro nakažené klienty je zjednodušení léčby. Stačí užívat jednu tabletu 1x denně, kdežto dosud se mnohdy kombinovalo více léků a užívalo se několik tablet v průběhu dne.

Náklady na léčbu neklesnou

Jelikož doposud tento lék v České republice nebyl dostupný a jde o jeden z nejúčinnějších léků vůbec, očekává se značný zájem. Přesto budou ale výdaje pojišťovny obdobné. Lék je velmi dobře snášen a má minimum vedlejších účinků. Záleží ale na tom, jak se k léčbě postaví samotní klienti. Navíc se odhaduje, že až několik tisíc lidí o nemoci neví nebo to nechtějí veřejně přiznat. Právě třeba toto rozhodnutí pojišťovny VZP jim napomůže.

HIV a nemoc AIDS se šíří i přes velkou osvětu. Přitom se stačí chovat zodpovědně, tedy chránit se při pohlavním styku nebo zabránit kontaminaci krve s krví nakaženého. Pokud si nejste jistí onemocněním, můžete se nechat zdarma vyšetřit v příslušných centrech. Je dobré ale počkat minimálně 3 nebo 4 měsíce od rizikového chování, než se protilátky objeví v našem těle.