Vláda schválila předdůchody, lidé musí mít naspořeno

vloženo: 25 / 6 / 2012

  Vláda schválila předdůchody, lidé musí mít naspořeno

V roce 2012 odcházejí do řádného důchodu muži ve věku 62,5 roku a ženy zhruba v rozmezí od 57,5 do 61,5 let (podle počtu vychovaných dětí). V praxi je však situace taková, že mnoho lidí ztratí práci již několik let před dosažením tohoto věku. Na vysněný důchod pak čekají na Úřadu práce, nebo se rozhodnou pro radikálnější řešení, kterým je odchod do předčasného důchodu. Tato možnost s sebou ale nese určitou nevýhodu - důchodce totiž trvale přijde o několik procent ze své penze.

Česká vláda nyní přichází se zcela novou možností řešení této situace. Od ledna 2013 bude možné pět let před dosažením řádného důchodového věku zažádat o tzv. předdůchod. Konkrétně to bude vypadat tak, že na výplatu předdůchodu budou použity peníze z penzijního připojištění. Zdravotní pojištění bude za občana hradit stát. Po dosažení řádného důchodového věku bude důchodci vyplácen běžný důchod, aniž by došlo k jeho krácení.

Hned na úvod je třeba zdůraznit, že tato možnost není určena pro ty, kdo nemají sjednané penzijní připojištění. Zároveň je třeba mít u penzijního fondu naspořenou poměrně vysokou částku. V současnosti by se mělo jednat nejméně o 175 tisíc korun, ale spíše asi raději dvojnásobek, nebo dokonce trojnásobek této částky. Vychází se z toho, že předdůchody by měly být jediným zdrojem příjmu daného člověka a že by měly dosahovat alespoň třetiny průměrné mzdy v České republice - tedy asi 8 tisíc korun měsíčně. Mělo by se tak zamezit tomu, aby „předdůchodce" žádal o nějaký další příspěvek ze sociálních dávek.

Jak dlouho bude možné pobírat předdůchod?

Nejdelší možná doba bude pět let před dosažením řádného důchodu. Předpokládá to ale samozřejmě dostatečné množství naspořených prostředků na penzijním připojištění. Minimální doba by pak měla být dva roky - po toto období nebude možné pobírání předdůchodu pozastavit. Pokud byste z nějakého důvodu zjistili, že vám daný systém nevyhovuje, budete z něj moci vystoupit až tři roky před získáním nároku na řádný starobní důchod.
Zavedení předdůchodů tedy zvyšuje atraktivitu třetího pilíře důchodové reformy, kterým je penzijní připojištění (od r. 2013 se bude označovat jako doplňkové penzijní spoření). Každý člověk se totiž může v budoucnosti dostat do situace, kdy bude potřebovat překlenout několikaleté období před začátkem řádné penze. Od roku 2013 bude navíc u doplňkového penzijního připojištění poskytován vyšší státní příspěvek. Při měsíčním uložení částky od 300 do 1 000 Kč získáváte nárok na příspěvek od 90 do 230 Kč a kromě toho můžete počítat s příznivým daňovým zvýhodněním.