Většina veřejnosti vnímá projekt IZIP jako nedůvěryhodný a žádá jeho prošetření

vloženo: 14 / 12 / 2011

  Většina veřejnosti vnímá projekt IZIP jako nedůvěryhodný a žádá jeho prošetření

V souvislosti s jednáním o pokračování či zrušení elektronických zdravotních knížek pod patronací VZP byl zveřejněn průzkum společnosti SANEP. Z něj vyplývá, že více jak třípětinová většina veřejnosti vnímá projekt EZK (IZIP) jako korupční a pro téměř čtyři pětiny je nedůvěryhodný.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala do projektu za deset let 1,8 miliardy korun a teprve nedávno koupila větší balík akcií, aby ve firmě IZIP získala podíl 51 % a mohla vůbec ovlivňovat některé věci. Listopadový audit totiž poukázal, že společnost IZIP, která spravuje projekt elektronických zdravotních knížek, mohla být prázdnou schránkou na převod peněz a panovaly pochybnosti zda licence a know-how nepatří úplně jiné firmě.

Podle názoru více jak 80 % veřejnosti by měl být projekt vzhledem k pochybnostem, které kolem něj panují, zastaven a prošetřen orgány činnými v trestním řízení. Návrhy na odvolání ředitele VZP Pavla Horáka a šéfa správní rady a zároveň poslance ODS Marka Šnajdra schvaluje 64,3 % respondentů. Internetový on/ off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 1. až 5. prosince na vybrané skupině 11 482 dotázaných, kteří představovali reprezentativní vzorek obyvatel České republiky ve věku 18 až 69 let.

„Nedůvěra respondentů vůči projektu, který odstartoval před deseti lety a měl být souhrnem zdravotních informací pacienta přístupných na internetu 24 hodin denně, může pramenit ze zpráv v médiích, která upozorňovala na řadu nejasností," uvádí tvůrci průzkumu. Podle auditu, který si nechala VZP sama vypracovat, se jednalo například o nepřesnosti v účetnictví či zasílání mnohamilionových částek určených na provoz elektronických knížek na konta společností, které s projektem neměly nic společného.