Program Lady od České pojišťovny

vloženo: 4 / 2 / 2013

  Program Lady od České pojišťovny

Každý rok se procento žen, které mají zdravotní problémy, navyšuje a to především v oblasti s diagnózou karcinomu prsu nebo rakovinou děložního čípku. Každý rok evidují lékaři v České republice přes 6 000 nových pacientek, u kterých byla potvrzena jedna z diagnóz. Jedná se o nejčastější zhoubná onemocnění českých žen. Nárůst těchto onemocnění je šokující, ale rizika vzniku těchto diagnóz není možné zcela vyloučit.

Česká pojišťovna proto u vybraných životních pojištění nově nabízí Program Lady, který v případě výskytu onkologického onemocnění ženských orgánů poskytuje nadstandardní pojistné plnění v průběhu rekonvalescence. Program Lady je určen jen pro ženy. Automaticky ho získávají klientky, které si při uzavření nové pojistné smlouvy životního pojištění sjednají pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou minimálně 20 000 Kč.

„Pokud má klientka sjednáno pojištění závažných onemocnění a je jí některé z nich diagnostikováno, získává jednorázové plnění z titulu tohoto pojištění. V případě, že podstoupí první operační výkon v souvislosti se zhoubným novotvarem prsu, děložního čípku, dělohy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, pochvy a vulvy, obdrží v rámci Programu Lady také sumu ve výši poloviny sjednané pojistné částky pro případ smrti," vysvětluje Petr Svoboda, vrchní ředitel občanského pojištění ČP.

Jak to funguje?

Abyste mohly tento program uplatnit, stačí do pojišťovny donést pouze kopii operačního protokolu a kopii lékařské zprávy ze specializovaného zdravotnického pracoviště včetně histologického nálezu. Pojistné plnění, které Program Lady zaručuje, se potom vyplácí postupně v měsíčních splátkách. Program Lady lze sjednat také v rámci životního pojištění Diamant Zdravý život, Multirisk Zdravý život a také k dětskému pojištění Sluníčko Zdravý život.

Program Lady představuje pojištění pro případ onemocnění a zajistí tak pacientce a klientce České pojišťovny plnění na úhradu nákladů na kvalitní léčbu, rekonvalescenci, kosmetických zákroků či rehabilitačních pomůcek. Po operaci se tak nebude muset zabývat finančními náklady, ale těšit se svému zdraví a nemoci hodit za hlavu.

Rakovina děložního čípku, ale i rakovina prsu postihuje v dnešní době celou škálu ženské populace bez rozdílu věku a kvalitní léčba, následná rekonvalescence jsou důležité aspekty k pozitivnímu vyléčení tohoto typu rakoviny.

„Snažíme se klientům pomoci v obtížně životní situaci, aby měli dostatek prostředků k úhradě kvalitní léčby, ale i rekonvalescence či dalších výdajů. Klienti tak od nás obdrží peníze ve chvíli, kdy je nejvíce potřebují. Věříme, že jim tyto prostředky usnadní návrat zpět do plnohodnotného života a přispějí k udržení jejich dosavadního životního standardu," říká Petr Svoboda.