Připravované změny a škrty v lázeňství

vloženo: 2 / 5 / 2012

  Připravované změny a škrty v lázeňství

Vláda připravuje opatření, která mají ušetřit finance, aby se v budoucnu mohly použít na léčbu jiných pacientů. Lázeňské pobyty se rozdělují na dvě základní skupiny a to na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči. Právě ta komplexní by se měla omezit nejvíce. Komplexní lázeňskou léčbu může získat pouze občan České republiky, který je pojištěný u některé ze zdravotních pojišťoven a kterému ji vypíše ošetřující lékař. Ten ve většině případů spoléhá na pokyn a doporučení odborníka, který se rozhoduje podle zdravotní karty a také postupu léčby. Lázeňská léčba je nezbytnou součástí celkového léčebného procesu, avšak mnoho pacientů ji využívalo jako jednoduchou variantu dovolené. Tyto 100% hrazené pobyty přišly ročně pojišťovny cca na 3 miliardy korun a proto se nyní řeší, jak finance ušetřit.

Ministerstvo zdravotnictví snižuje výdaje na lázně

Praktický lékař navrhuje typ lázeňské péče a lázeňské místo, které bude nejvíce vhodné pro léčbu onemocnění daného pacienta. Každé lázně u nás se totiž specializují na léčbu a rehabilitaci určitých onemocnění. Revizní lékař posuzuje každou žádost o léčbu a to podle splnění podmínek indikačního seznamu. V tomto seznamu jsou kromě indikačních skupin nemocí, odpovídajících diagnóz také uvedeny typy lázeňské péče, délka léčebného pobytu a možnosti lázeňských míst. Specifikovány jsou zde i časové limity, do kdy pacient po operaci, po úrazu či jiných onemocněních musí do lázeňské péče nastoupit. Od srpna tohoto roku se pak mají tyto seznamy zúžit a to jen na vážná onemocnění, stavy po operacích a chronická onemocnění. Zcela vypadnout by měly edukační pobyty. V případě schválení komplexní lázeňské péče praktickým lékařem následně zdravotní pojišťovna odešle schválený návrh na léčbu či rehabilitaci přímo lázním, které pacienta po domluvě termínu předvolají k nástupu. Tento typ péče čerpá pacient v době pracovní neschopnosti a zdravotní pojišťovna hradí všechny náklady za něj tj. lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování. Kompletní lázeňskou péči v dnešní době úsporných opatření a škrtů získá člověk, u kterého mají lékaři podložený jeho zdravotní stav a také prověřenou a odůvodněnou potřebu rehabilitace a léčby v lázeňském zařízení. Pokud Vám komplexní lázeňskou péči neschválí, nastupuje druhá varianta a to příspěvková lázeňská péče. V tomto případě je stejný postup s žádostí. Tento typ lázeňské péče čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňské léčení. V případě, že pacient bydlí v blízkosti lázní, může se léčit i ambulantně bez nutnosti ubytování. Nově by ale tyto pobyty měly být zkráceny pouze na maximální délku 21 dnů.

Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, může klient zaplatit pobyt v lázních zcela sám jako samoplátce. Tato poslední skupina lidí má v posledních letech vzrůstající tendenci. Čím dál tím více lidí si chce o dovolené odpočinout od svého každodenního náročného programu a volí minimálně pár dnů pobytu v lázních, kde si zaplatí procedury a čerpají novou energii.