Prémiový kapitál Pojišťovny České spořitelny

vloženo: 29 / 10 / 2012

  Prémiový kapitál Pojišťovny České spořitelny

Přednostmi nového pojištění jsou nadstandardní garantované zhodnocení vložených prostředků a pojistná ochrana pro případ smrti nebo dožití. Jedná se o produkt, kde na začátku pojistného investujete určitou finanční částku a získáte tak garanci technické úrokové míry ve výši 2,3 % p.a.. Podmínkou získání výše garance je investice a uzavření pojistného minimálně na 5 let. S jednorázovým pojistným na počátku pojištění si tak můžete spořit například na důchod nebo tím zabezpečit své blízké pro případ svého úmrtí. Prémiový kapitál můžete sjednat velmi snadno během jedné návštěvy České spořitelny na jakékoliv pobočce po celé republice a to od 22. října do 20. prosince 2012. Podmínkou je věk od 18 do 95 let a minimální vklad ve výši 20.000,- Kč. Výše vkladu už omezena není. Pojišťovna České spořitelny tímto produktem tak doplňuje nabídku jednorázových životních pojištění. Součástí Prémiového kapitálu je i pojištění pro případ smrti či dožití.

Hlavní výhody životního pojištění od Pojišťovny České spořitelny:

  • Garantovaná úroková míra ve výši až 2,3 % ročně
  • Možnost stanovení osoby, které bude pojistné plnění v případě úmrtí vyplaceno
  • Pojištění bez zdravotního zkoumání
  • Možnost uplatnění daňového odpočtu
  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití
  • Pojištění platí již od následujícího dne po podpisu smlouvy

 

Výhodou Prémiového kapitálu je v první řadě zabezpečení rodiny pojištěné osoby v případě jejího úmrtí. Při sjednání pojistné smlouvy Pojišťovna České spořitelny neprovádí zdravotní zkoumání žadatelů. V případě, že klient během pojistné doby zemře, je garantovaná pojistná částka okamžitě vyplacena osobě, kterou ve své smlouvě zvolil. Navíc tyto prostředky nepodléhají dědickému řízení a není z nich odváděna žádná daň. „Pro pětiletou dobu trvání nabízíme velmi zajímavou alternativu ke klasickým spořicím bankovním produktům a na rozdíl od investic do podílových fondů garantujeme pevný roční výnos," uvedl Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a ještě k tomu dodává: „Zájemci starší 55 let mohou u Prémiového kapitálu vedle zajímavého zaručeného výnosu uplatnit také daňové úlevy v rámci daně z příjmů a to ve výši až 12.000,- Kč za rok. Pro nárokování odpočtu je totiž třeba, aby byla smlouva minimálně na pět let a trvala alespoň do 60 let."