Povinnost OSVČ podat přehledy pro pojišťovny

vloženo: 24 / 3 / 2013

  Povinnost OSVČ podat přehledy pro pojišťovny

Celkové uzavření roku 2012 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) již nezadržitelně blíží. Na podání daní je jen několik málo dní a teď ještě zbývá úspěšně dořešit všechny dané přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Přehled OSVČ za rok 2012 je neméně tak důležitý, jako daně samotné. Neměli bychom na ně zapomínat a rozhodně je třeba se i vyvarovat mnohých chyb, kterých se leckdy mnozí dopouštějí.

Pozor na dva termíny

Podání si daňového přiznání za rok 2012 je omezeno do konce března roku 2013. Tento fakt je mnohým sice znám, ale do kdy je nutno vlastně podat přehledy pro sociální a zdravotní pojištění? Tato povinnost se celkově týká přibližně na 1 200 000 OSVČ. Je nutno si dát pozor na dva konkrétní termíny.

Pokud si daně a pojištění řeší OSVČ sami a nemají na to žádného daňového poradce, čas je pouze do 2. května 2013! Je nutno upozornit, že se výrazně nedoporučuje čekat na poslední dny, jelikož kvůli velkému množství klientů řešící přehled OSSZ/OSVČ na poslední chvíli může docházet k přehlcení systému.

Druhý datum, který je velmi důležitý, je tak 1. srpen 2013. Toto je nejpozdější datum, kdy lze podat přehledy, pokud využíváte služeb daňového poradce. Tento fakt je ale třeba dostatečně dopředu doložit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Toto doložení je tak omezeno do konce dubna letošního roku!

Vyvarujte se chyb a pozor na sankce

Nutnost dodat přehledy pro sociální pojištění a samozřejmě i zdravotní pojištění je dána zákonem. Zdravotní pojišťovny si i všechny tyto úkony pečlivě hlídají a sankce jsou vysoké. Postupně se načítají a pojišťovna Vám není povinna okamžitě po zjištění dávat informaci o nedodání přehledu.

Mezi největší chyby při podání přehledů OSVČ jsou například chybně uvedené počty měsíců hlavní nebo samostatné výdělečné činnosti. OSVČ považují zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení činnosti. Další nejčastější chybou je i špatně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků.