Pojišťovny nezákonně krátí pojistné plnění

vloženo: 22 / 11 / 2013

  Pojišťovny nezákonně krátí pojistné plnění

Pokud si sjednáme pojištění auta, očekáváme, že v případě potřeby nám pojišťovna pomůže finanční prostředky uhradit či vyplatí nám vše tak, jak má. Jenomže jak ukázal minulý rok rozsáhlý test časopisu dTest, pojišťovny krátí pojistné plnění o desítky procent a značně se tak obohacují na účet vlastních klientů. Bohužel i letos tento trend pokračuje.

Jak k tomu dochází?

Sjednáte si například již zmíněné zákonné pojištění vozidel, což může být všem známé povinné ručení nebo havarijní pojištění. V případě nehody a především nehody, kterou vy nezaviníte, předpokládáte, že vám pojišťovna vyplatí všechny potřebné finanční prostředky na opravu automobilu. Podle smlouvy a podle správného plnění smluvních podmínek by vám tak měla pojišťovna uhradit vše, aby automobil byl v přesně takovém stavu, v jakém byl před nehodou.

Praxe ale bývá často bohužel úplně jiná. Pojišťovny, sice vyplatí prostředky na opravu, ale nelíbí se jim, pokud je vyžadován zcela nový náhradní díl. Argumentují totiž tím, že před opravou byl poškozený díl již nějakou dobu používán, postupně tak ztratil svou cenu a nyní se s novým dílem navyšuje celková hodnota vozidla. A tak, i když dobře víte, že to v praxi není pravda, pojišťovna vám nevyplatí celou částku nového opravovaného dílu.

Klient platí a platí

Kromě toho, že se pojišťovny mnohdy snaží i uměle navýšit spoluúčast klienta, neproplácí ani celé částky za nutné opravy či již výše popsané nové díly. Přitom je takové jednání leckdy v rozporu se smluvními podmínkami dané pojistky. Mnozí klienti si to však neuvědomují a místo včasného upozornění své pojišťovny raději doplácí to, co jim není uhrazeno.

Časopis dTest však tento rok opět eviduje větší počet případů šizení klientů od jejich pojišťoven. Jedná se o protizákonné nerealizování pojistného plnění a lze se tak klidně obracet na soud. Varuje i předtím, že pokud si klient není úplně jistý tím, zda jej pojišťovna opravdu nešidí, může se obrátit na odborníky nebo požádat o pomoc právě sdružení dTest.