Pojištění invalidity není zbytečné

vloženo: 27 / 1 / 2018

  Pojištění invalidity není zbytečné

Nikdo si to nepřipouštíme, ale týká se to každého z nás. Je to invalidita. Může přijít tak rychle a hlavně nečekaně. Dlouhodobé onemocnění, psychické poruchy nebo úraz. Lze se proti tomu pojistit?

Proč si sjednat tohle pojištění?

Není třeba pochyb o tom, že invalidita zdravého člověka v běžném životě nijak nenapadá a neohrožuje. Dokud jsme zdraví, nemusíme tento problém řešit. Přitom jde ale o tolik závažnou věc, že může leckdy i úplně ochromit rodinný finanční rozpočet. Pokud byste čekali pomoc od státu, měsíční příspěvek na invaliditu třetího stupně lehce překračuje částku deset tisíc korun.

Bohužel invalidita ohrožuje stále více lidí. Mezi nejčastější příčiny samozřejmě patří úrazy, dále onemocnění pohybové a kosterní soustavy, karcinomy nebo nemoci oběhového systému. Nelze ale opomenout ani psychické nemoci. Konkrétně jsou to syndromy vyhoření, deprese či schizofrenie. Psychická onemocnění jsou v procentním zastoupení invalidity již na úrovni 17%.

Vyplatí se to

Jelikož je invalidní důchod na velmi nízké hranici a tak nepokryje ani z části životní náklady pro lidi ať dočasně či trvale invalidní, je pojištění invalidity možná jedním z nejdůležitějších pojištění vůbec. Navíc si v posledních letech toto uvědomují i pojišťovny a začínají jej nabízet jako samostatný produkt nebo součást životního pojištění.

Samotným opakem pozitivního nárůstu pojištění invalidity je ale fakt, že například Uniqa nebo Pojišťovna České spořitelny vylučují z pojištění psychické choroby. Je to především díky značnému růstu těchto onemocnění, ale také kvůli jejich těžké prokazatelnosti.

Jak produkt vybrat?

Nenechte se uchlácholit cenou. Ta by neměla být tím nejdůležitějším, podle čeho pojištění vybírat. Vybírejte podle rizik, která si myslíte, že jsou pro vás vhodná. Pokud je pro vás důležité mít v pojištění i psychické choroby, například pojišťovna AEGON je ve svém pojištění zahrnuje.

Při výběru jistě dejte pozor právě na výjimky z nabízeného pojištění. Kromě psychických onemocnění mezi výjimky patří i onemocnění HIV, invalidita z důvodu úrazu, invalidita následkem vrozených nemocí a vad a jiné. Jde přece o to, jak jsme pojištění a ne o to, kolik měsíčně ušetříme.