Penzijní pojištění a jeho vliv na výši důchodu

vloženo: 27 / 6 / 2013

  Penzijní pojištění a jeho vliv na výši důchodu

I pokud máte do důchodu daleko, je třeba si uvědomit, že neustálé zvyšování potřebné doby pojištění k přiznání starobního důchodu může v budoucnu výši vašeho důchodu značně ovlivnit. V současné době je nutné získat 29 let pojištění, kdežto v roce 2018 to bude už 35 let. Největším problémem je tak dlouhodobá nezaměstnanost, která může konečná čísla značně ovlivnit. Efektivním řešením tak může být dobrovolné důchodové pojištění.

Úřad práce

Do celkové doby pojištění se samozřejmě započítává práce, ale i náhradní doby pojištění. Konkrétně jsou to například vojenská služba, péče o nemocnou osobu nebo péče o dítě do 4 let věku. Občané, kteří jsou v evidenci na úřadu práce, jsou samozřejmě v této náhradní době pojištění také. Teda pokud ji už nevyčerpali.

Nejlepším řešením je tak dobrovolné penzijní připojištění. Zatímco podpora v nezaměstnanosti a různé náhradní řešení se například započítávají jen z 80%, dobrovolné důchodové připojištění rovnou ze 100%. Je to tedy výhodnější, než jít na úřad práce a zkoušet právě náhradní řešení.

Pozor na omezení zákonem

Konečný výpočet důchodu a celé dobrovolné důchodové připojištění upravuje zákon. Ten nám tak ukládá minimální částku placení tohoto připojištění. Samozřejmě to má na svědomí důchodová reforma. V roce 2013 tak činí částka 28% z minimálního vyměřovacího základu, který se každý rok navyšuje. Je to částka 1812 Kč.

Samotné připojištění si rozhodně pořádně rozmyslete. Vyplatí se například v době, když připadá v úvahu předčasný důchod. Nebo právě v době, kdy jsme nedosáhli vyměřených let na placení pojistného. Samotnou nevýhodou jsou sice investované peníze, na druhou stranu může být pak odchod do důchodu příjemnější a vyplácená částka i vyšší.

A pokud se rozhodujete, jakou částku vlastně platit, obecně je nejvýhodnější částka z minimálního vyměřovacího základu. Její výhody se však projeví až v delším časovém horizontu.