Nové zdravotní pojištění pro cizince od VZP

vloženo: 15 / 4 / 2013

  Nové zdravotní pojištění pro cizince od VZP

VZP pojišťovna nedávno představila nový produkt, který nazvala EXLUSIVE a má rozhodně důvod, proč ho pojmenovala právě takto. Úplně poprvé v historii totiž zdravotní pojišťovna přišla s pojištěním pro cizince v tak velkém rozsahu. Při srovnání běžného zdravotního pojištění pro občany ČR s tímto produktem zcela dochází k rovnosti. Cizinci tak mohou využít stejný rozsah služeb, jako my.

Toto zdravotní pojištění si jistě najde množství klientů. Je určeno pro všechny cizince, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou komplexní zdravotní péči. Nemusí se tak již vůbec zajímat a obávat, zda je některý lékař ošetří či nikoliv a hlavně, na kolik je ošetření či úkon vyjde z finanční stránky. Samozřejmostí je i to, že pojištění odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR. Unikátnost spočívá nejen ve stejném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, ale i v tom, že jej poskytuje pouze jedna zdravotní pojišťovna a to bez jakýchkoliv omezení a výluk.

Výhody

Mezi největší výhody jistě patří rozsah ošetření. Pojištěným osobám je poskytována péče ve více než 4500 zdravotnických zařízení po celé ČR. Maximální výše jedné pojistné události jsou 3 miliony korun. Není se však třeba obávat, že by byl limit nějak překonán. Navíc ani celková výše ošetření není nijak omezena. Další výhodou je i možnost sjednání pojištění kohokoliv, bez omezení věku. To dříve nebylo možné. Součástí je i možnost připojištění péče o novorozence.

Celkový pohled na nové pojištění vítají cizinci i zdravotníci. Zdravotní pojištění cizinců dostalo jasnou formu a zjednodušila se tím řada věcí. Zdravotníci uznávají, že už nebude třeba dlouze zjišťovat a prokazovat právo na ošetření či ne. VZP pojišťovna takto zjednodušila ošetření, na které mají cizinci stejný nárok jako běžní občané.

Jako nadstandardní asistenční služba u tohoto produktu vystupuje společnost AXA ASSISTANCE. Ta se o pacienta stará, objedná jen na konkrétní termín, zajistí i jeho převzetí do zdravotní péče a sleduje i zdravotní stav pacienta v průběhu hospitalizace. Tím je veškerý komfort zajištěn.