Jaké mají občané práva a povinnosti podle zákona o zdravotním pojištění?

vloženo: 5 / 10 / 2011

 

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/ 1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění. Pojištěnec má stručně řečeno právo na výběr zdravotní pojišťovny, lékaře a zdravotnického zařízení a vystavení dokladu o zaplacení regulačních poplatků či případné uhrazení přeplatku. Povinen je hlásit pojišťovnám neprodleně veškeré důležité změny, hradit pojistné a nahlásit změnu své zdravotní pojišťovny svému ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Podrobnější znění:

Pojištěnec má právo na:

 • Zdravotní péči bez přímé úhrady, na léky a prostředky zdravotní techniky, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.
 • Výběr zdravotní pojišťovny, kterou může měnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Při narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte.
 • Výběr lékaře a zdravotnického zařízení, změnu může uplatnit jednou za tři měsíce.
 • Vystavení dokladu o zaplacení regulačních poplatků.
 • Uhrazení přeplatku regulačních poplatků. Nad limit 5.000 Kč nebo 2.500 Kč - děti do 18 let a osob nad 65 let.

Pojištěnec je povinen:

 • Hradit své zdravotní pojišťovně pojistné na zdravotní pojištění, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Vyvarovat se jednání, jež vede k poškozování zdraví.
 • Hlásit zdravotní pojišťovně veškeré důležité změny - do 8 dnů ztrátu průkazu pojištěnce a při změně zdravotní pojišťovny vrátit průkaz pojištěnce původní zdravotní pojišťovny, do 8 dnů veškeré skutečnosti týkající se zařazení pojištěnce (zaměstnání, OSVČ), včetně kategorií, za něž je plátcem pojistného stát (mateřská dovolená, důchod, nahlášení na pracovní úřad, atd.), do 30 dnů změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla.
 • Nahlásit svou pojišťovnu zaměstnavateli v den nástupu do zaměstnání nebo v případě změny zdravotní pojišťovny.
 • Nahlásit změnu zdravotní pojišťovny svému ošetřujícímu lékaři.
 • Prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce.