Jak změnit zdravotní pojišťovnu

vloženo: 8 / 11 / 2012

  Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Možná se Vám změna zdravotní pojišťovny zdá velmi složitá a zbytečně se tak bojíte jít za výhodnější nabídkou. Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. V placení máte dvě možnosti, buď si ho hradíte sami nebo ho za Vás platí stát. Možnost, že ho za Vás platí stát, se týká pouze dětí, studentů a důchodců. Zdravotní pojištění si platí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ.

K čemu slouží zdravotní pojištění?

Každý pojištěný má na základě placení nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. Zdravotní pojišťovny platí za pojištěnce plně nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela sám. Základní zdravotní pojištění nepokrývá léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak. Do zahraničí je vždy lepší se připojistit na tu určitou dobu, po kterou chcete v zahraničí pobývat.
Výše zdravotního pojištění je zákonem stanovena 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 % a dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě. Zdravotní pojištění OSVČ je stanoveno jednou částkou a to minimálně na 1697 Kč za jeden měsíc. Pro osoby samostatně výdělečně činné platí strop vyměřovacího základu pro výpočet pojistného a ten je pro letošní rok stanoven na 72 násobek průměrné měsíční mzdy. Její výše aktuálně činí 25.137,- Kč.

Změna? Ale pouze jednou ročně

U zdravotního pojištění platí jedno základní pravidlo. V každém okamžiku musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného. Nemůže tomu být jinak. Z tohoto důvodu, pokud chcete změnit zdravotní pojišťovnu, musíte nejdéle do osmi dnů oznámit zdravotní pojišťovně plátce pojištění tj. nový zaměstnavatel, úřad práce nebo podnikání. Úplně stejně musíte postupovat s nahlášením u zaměstnavatele. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou za 12 měsíců. Aby těch omezení nebylo málo, od 1.12.2011 ale platí, že tato změna je možná pouze k 1. lednu kalendářního roku a přihlášku musíte zdravotní pojišťovně ještě navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným datem změny!