Jak postupovat krok za krokem při dopravní nehodě?

vloženo: 5 / 10 / 2011

 

Dopravní nehoda je událost na pozemních komunikacích, například havárie nebo střet, při níž došlo ke škodě na majetku nebo ke zranění či smrti člověka. Mnohým z nás se už taková událost stala, někdo se jejím účastníkem může stát v budoucnu, ne každý ale zná postup jak se bezprostředně poté chovat. Proto vám přinášíme stručný popis jak při havárii postupovat, který volně vychází z doporučení České asociace pojišťoven.

1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody - zapněte výstražná světla a umístěte výstražný trojúhelník. Vždy ale dbejte i na svou bezpečnost, zejména na rychlostních komunikacích!

2. Pokud je někdo zraněn, tak se snažte podle svých schopností poskytnout první pomoc. Vždy ale co nejdříve volejte záchrannou zdravotnickou službu (155), případně hasiče (150) nebo policii (158). Lze použít i volání na jednotnou evropskou linku 112.

3. Dopravní nehodu oznamte Policii ČR, pokud dojde: a) ke zranění nebo k usmrcení osoby, b) k celkové hmotné škodě překračující 100 tisíc korun, c) pokud došlo ke zničení nebo poškození součásti veřejné komunikace, d) účastníci nehody nemohou sami zabezpečit obnovení plynulosti provozu na komunikaci, e) ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, f) pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody.

4. Pokud bude přivolána policie podepište protokol pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho plným zněním. V opačných případech uveďte svoje vyjádření o nehodě nebo námitky.

5. Zdržte se požití jakýchkoliv alkoholických nápojů nebo omamných látek po dobu, kdy může dojít ke zkoumání, zda jste požili alkohol nebo omamné látky.

6. případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu, můžete vozidla odstranit pokud je už nehoda nahlášena policii a označili jste konečné postavení vozidel například sprejem nebo se na něm shodli všichni účastníci dopravní nehody (tip: můžete si vytvořit vlastní fotodokumentaci například multifunkčním mobilním telefonem).

7. Zapište si SPZ a VIN (identifikační kód vozidla), značku a typ zúčastněných vozidel, příjmení, bydliště a telefony řidičů, případně majitelů vozidla, pokud se neshodují s řidiči, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty. V případě možného pozdějšího šetření si zapište i jména, bydliště a telefony svědků nehody.

8. Pokud nebude zavolána policie je přesto nezbytné sepsat s dalším účastníkem nehody společný záznam o nehodě, který musí obsahovat identifikaci místa, času, účastníků a vozidel, příčiny dopravní nehody, průběh a následky. K tomu můžete využít protokol Záznam o dopravní nehodě, který všichni účastníci nehody podepíší.

9. Pokud je následkem nehody vaše vozidlo nepojízdné, tak vždy zavolejte asistenční službu vaší pojišťovny. Nárok na asistenční služby máte i v případě, že jste viníkem nehody, ale musíte mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Z titulu havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah vozidla. V rámci pojištění odpovědnosti máte dokonce nárok na asistenční službu viníka dopravní nehody. Pokud si nebudete v tomto případě jistí, tak raději volejte svou asistenční službu.

10. Zajistěte neprodleně předání sepsaného společného záznamu o dopravní nehodě pojistiteli.