Evropská karta pojištěnce hradí základní léčebné výlohy

vloženo: 5 / 10 / 2011

 

Na cesty se můžeme pojistit, ale hodně Čechů v poslední době vyjíždí do ciziny bez uzavření cestovního pojištění. Samozřejmě je lepší si připlatit za pobyt týdně pár stokorun, abychom měli jistotu, kdyby se nám něco stalo. Navíc pojistka může pomoci i při ztrátě zavazadel nebo s právní radou v případě dopravní nehody. Málokdo ale ví, že je na cestu pojištěn i bez uzavření cestovního pojištění a jakéhokoliv vynaloženého úsilí. Léčebné výlohy se totiž dají hradit na základě Evropského zdravotního průkazu, což je vlastně kartička vaší zdravotní pojišťovny.

Tento průkaz je platný v Evropě v zemích Evropské unie ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Bohužel ale nekryje vysoké spoluúčasti hrazené pacientem při prvotním ošetření, hospitalizaci, případném stomatologickém zákroku nebo nákupu předepsaných léků a zdravotních pomůcek (hole, ortézy). Například ve Francii s Evropským zdravotním průkazem zaplatíte u lékaře spoluúčast 30 %, v nemocnici pouze za stravu 16 Eur denně.

Pojištěni na cesty můžete být i díky vaší platební kartě, MasterCard/ Visa Bussines Chip má v ceně cestovní pojištění Exclusiv, které obsahuje úhradu léčebných výloh a asistenční služby.

Například Komerční banka uvádí u embosovaných karet a osobních kreditních karet tyto limity pojistného plnění:

Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu - 1 000 000

Lékařský převoz a repatriace - 1 000 000

Převoz zesnulého - 100 000

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví - 1 000 000

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci - 500 000