Co je to IZIP a jak funguje?

vloženo: 5 / 10 / 2011

 

Pod původním názvem IZIP - Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta dnes už najdeme takzvané EZK - elektronické zdravotní knížky. Z původního záměru celoplošného informačního zdravotnického portálu dnes zůstal jeden z produktů Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Elektronická zdravotní knížka je vlastně souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu.

Zabezpečené prostředí slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, limitní je ovšem dosavadní dobrovolnost systému. Jeho zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny a nemusí v něm být zaregistrován každý váš lékař.

Lékař se může o tom, že máte elektronickou zdravotní knížku dozvědět jedině od vás. Můžete mu to sdělit ústně například při běžné kontrole. Kromě toho si můžete nalepit na zadní stranu průkazu pojištěnce (kartičky zdravotní pojišťovny) samolepku IZIP, která je součástí kopie Přihlášky klienta do systému IZIP.

Počet klinických záznamů v elektronických zdravotních knížkách postupně roste, podle nejnovějších statistik společnosti IZIP se počet klinických záznamů zvýšil z 13 470 511 (20. květen 2010) na 20 376 234 (20. květen 2011). Aktuálně je do systému EZK zapojeno přibližně 20 000 zdravotnických pracovníků, více než polovina nemocnic a téměř polovina všech lékáren v České republice.

Projekt IZIP získal mezi lety 2002 až 2006 mnoho ocenění, mimo jiné diplom eEurope Awards for eHealth, kdy byl vybrán Evropskou komisí mezi 12 nejlepších projektů EIPA a nejlepší e-Content projekt v kategorii e-Health na světě za rok 2005. Tehdy se ovšem ještě věřilo, že půjde v rámci Evropy o ojedinělý celorepublikový systém, k čemuž díky nedotaženosti projektu i náhlé nevůli politiků nakonec nedošlo.

Nejrychlejší způsob jak si pořídit EZK je zdarma se zaregistrovat na webu www.izip.cz. Po vyplnění formuláře na internetu vám budou během několika dnů do vlastních rukou doručeny přístupové údaje do vaší Elektronické zdravotní knížky. Následně stačí EZK „zprovoznit" a ihned poté je možné se přihlásit a začít Elektronickou zdravotní knížku používat - číst v ní, případně si zapisovat poznámky.