Pojištění nájemného

  Mám zájem  

Dalším druhem pojištění od AIM je pojištění nájmu neboli pojištění příjmů z nájemného. Pro pojišťovnu AIM jej začala poskytovat společnost Guarenty Group.

Pronajímatel je pojistnou smlouvou ochráněn proti riziku, že přijde o příjem kvůli neplatičům nájemného. Výše pojistného představuje 5 % z čistého ročního nájemného (bez záloh na služby, vodného nebo stočného). Samotná částka souvisí s velikostí nemovitosti a s dohodnutou výší nájmu.

Smlouva pojištění nájemného je na 12 měsíců, ale smlouva je sjednaná na dobu neurčitou, takže není nutné ji prodlužovat. Nájemce jen zaplatí pojistné na další rok. Pojistné období začíná ve chvíli, kdy je zaplaceno první pojistné. Pojistná ochrana začíná po uplynutí 90 denní karanční lhůty po prvním zaplacení pojistného. Pojištění nájmu pokrývá obývanou nemovitost, nikoliv jednotlivé nájemce. Proto může toto pojištění zahrnout jakýkoliv počet různých nájemců.

V případě neuhrazeného nájmu ohlásí pronajímatel tuto věc jako pojistnou událost a nemusí mít strach o svoje peníze. Může totiž u pojišťovny nárokovat plný ušlý příjem až na 6 měsíců z doby sjednané smlouvy, tedy 12 měsíců. Navíc pracovníci Guarenty Group poskytují majitelům domů i poradenství při jednání s nepřizpůsobivými nájemníky.

Informace aktuální k 9.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?