Pojištění majetku od AIM

   

Pojišťovna AIM Insurance se zaměřuje především na neživotní pojištění a pojištění majetku, poskytuje mimo jiné specializovaná pojištění lodí, letadel a prodloužené záruky.

Pojištění prodloužené záruky

Pojištění prodloužené záruky AIM znamená pojištění finanční ztráty způsobené elektronickou, mechanickou nebo elektrickou nefunkčností výrobku. Zaplatí náklady spojené s opravou nebo výměnou vadných součástí nebo příslušenství výrobku po uplynutí zákonné záruční lhůty. V případě sjednání některého z doplňkových pojištění poskytuje AIM i krytí nákladů spojených s neúmyslným poškozením výrobku, náklady spojené s živelnou událostí či v případě krádeže pojištěného výrobku. Tato pojištění se sjednávají už při zakoupení zboží a pojistné je poté pojišťovně hrazeno jednorázově.

Takto pojistit můžete domácí spotřebiče, fototechniku, motorová vozidla, ale i zemědělskou techniku ve variantě Agro AIM, která je rozšiřitelná i o produkt pojištění proti náhodnému poškození zemědělských strojů a také pojištění proti krádeži a pojištění živelných událostí. Záruka je určená i k úhradě nákladů na opravu nebo výměnu náhradních dílů, které vzniknou po skončení výrobní záruky a nejsou vyčleněny z pojistného plnění.

Dále AIM Insurance nabízí i strojní pojištění na podobném principu jako havarijní vozidel a pojištění elektroniky (počítače, komunikační a lékařské přístroje) proti živelním pohromám a krádeži, ale také proti škodám způsobeným člověkem, například chybou obsluhy.

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Jde o pojištění podnikání proti způsobené škodě třetí osobě. Může se jednat o škodu na životě, na zdraví nebo na majetku a o související finanční škodu. Takovou škodu však můžete způsobit například i vadným výrobkem. V nabídce jsou i přímo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo pojištění odpovědnosti za škody způsobené stažením výrobku z trhu.

Dalšími pojištěními podnikatelů a průmyslu jsou i majetkové pojištění, ve kterém můžete pojistit movitý i nemovitý majetek vaší firmy proti poškození nebo zničení. Jinou variantou je pojištění přerušení provozu, kdy vám pojišťovna uhradí část provozní zisku.

Pojištění letadel

V rámci pojištění letadel si u AIM můžete pojistit všechny druhy motorových a bezmotorových letadel. Můžete uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla, což je povinné smluvní pojištění podle požadavků evropského parlamentu. Jedná se o pojištění sjednávané zpravidla provozovatelem letadla. Můžete uzavřít rovněž havarijní pojištění letadel, které připomíná obsahem havarijní pojištění vozidel.

Pojištění lodí

Jedná se o pojištění pro lodě provozované soukromými osobami zejména pro sport a zábavu, ale i pro podnikání. Pojistné krytí se vztahuje na škody způsobené požárem, výbuchem, živelními událostmi, odcizením plavidla, jeho krádeží nebo loupeží, ale i na škody odpovědnostní. Pojištění se zpravidla poskytuje pro lodě provozované na území České republiky nebo Evropy, možná je ale i výjimka pro jiné světové lokality.

Informace aktuální k 28.5.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>