Cestovní pojištění od pojišťovny Adria Way

   

Pojišťovna Adria Way aktuálně nabízí 2 produkty z oblasti cestovního pojištění. Jedná se o Krátkodobé cestovní pojištění a Dlouhodobé cestovní pojištění. Kromě samotné délky, po jakou dobu může být pojištění sjednáno, nabízí i různá pojistná krytí a rozdílnou cenu produktů.

Varianty

Krátkodobé cestovní pojištění je vhodné především pro dovolenou a jiné rekreační pobyty. Doba strávená v zahraničí nesmí přesáhnout 60 dní. Pojištění je například vhodné na pracovní cesty či pro dovolenou za sportem nebo turistikou.

Dlouhodobé pojištění cílí na klienty, kteří budou trávit v zahraničí maximálně 1 rok. Produkt nalezne využití především u studentů, kteří například vycestují na výměnné pobyty nebo je vhodný pro zaměstnance, cestující do zahraničí z pracovních důvodů.

Součást pojištění

Cestovní pojištění od Adria Way pokrývá všechny důležitá pojistná rizika, která vás mohou na cestě potkat. Základem je pojištění léčebných výloh, ať jsou to lékařská ošetření, pobyt v nemocnici nebo převoz do místa trvalého bydliště či léky předepsané lékařem. Nechybí ani asistenční služba, která je k dispozici 24 hodin denně v českém jazyce. Volání z celého světa na účet volaného. Zajištěno je společností AXA Assistance CZ, s.r.o.

Kromě výše uvedeného je součástí pojištění i pojištění storna zájezdu, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité dovolené, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu a nezbytné úrazové pojištění.

Produkt si můžete sjednat online, kdy je poskytována sleva 10%. Pojišťovna spolupracuje i s renomovanými cestovními kancelářemi.

Informace aktuální k 21.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?